Kurs Instruktorów Sportu Strzeleckiego PZSS

Dzięki temu szkoleniu:

Dlaczego my?

Szkolenia prowadzone przez Polska Akademię Strzelectwa Sportowego są jednymi z lepszych szkoleń w kraju.

Zajęcia na kursie instruktorskim prowadzą doświadczeni trenerzy strzelectwa sportowego, a w wśród nich trenerzy klasy mistrzowskiej oraz trenerzy kadry narodowej. Nasi wykładowcy dzielą się swoim zdobytym przez lata doświadczeniem podczas treningów i zawodów.

Program kursu jest zatwierdzony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a więc nasi kursanci mają pewność, że uprawnienia będą powszechnie honorowane, w szczególności przez wszystkie WPA w kraju.

Cena kursu

Cena bazowa – płatne przed rozpoczęciem kursu:
Udział w kursie – 2450 zł


Uprawnienia opcjonalne – płatne przed rozpoczęciem kursu:
Instruktor Strzelectwa Bojowego – 500zł
Instruktor Strzelectwa Dynamiczno-Praktycznego – 400zł

Uprawnienia opcjonalne – płatne w trakcie kursu:
Uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego – 200zł 

Opłaty za legitymacje – płatne po zakończeniu szkolenia, na konto PZSS:
Opłata za wydanie legitymacji instruktorskiej – 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie PZSS – 100zł 

Płatność ratalna:

Opłatę bazową za kurs można podzielić na 2 raty:

I rata 1 275 zł – płatna przed rozpoczęciem kursu,
II rata 1 225 zł – płatna do końca kwietnia.

Zniżki

10% zniżki dla kursantów, którzy już odbyli u nas dowolne szkolenie,
10% zniżki dla zawodników Kadry Narodowej,
10% zniżki dla mundurowych.
Maksymalna zniżka 10% zniżki nie kumulują się. Zniżka nie dotyczy opłat licencyjnych.

Miejsce kursu

Kurs obejmuje 80 godzin zajęć z części ogólnej oraz 130 godzin zajęć z części specjalistycznej.

Wykłady odbywają się:

Szkoła Podstawowa nr 1 
Marszałka Piłsudskiego 10
83-330 Kartuzy

Część praktyczna i strzelania odbywają się:

Strzelnica WKS Flota Gdynia
Akademia Marynarki Wojennej
Inżyniera Jana Śmidowicza 2
81-127 Gdynia

 Dokładne miejsce każdego ze zjazdów zostanie przekazane w późniejszym terminie. Pierwsze zjazdy odbywać się będą w Kartuzach.

Harmonogram zjazdów

Kurs zgodnie z regulaminem PZSS obejmuje 80 godzin zajęć z części ogólnej oraz 130 godzin zajęć z części specjalistycznej. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela) i są podzielone na zjazdy.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i kończą się ok godziny 19:00.

Terminy zjazdów:

  • 1-2.04.2023 – Kartuzy
  • 15-16.04.2023 – Kartuzy
  • 22-23.04.2023 – Kartuzy
  • 29-30.04.2023
  • 6-7.05.2023
  • 13-14.05.2023
  • 20-21.05.2023
  • 27-28.05.2023
  • 5-4.06.2023 – Egzamin i zakończenie kursu PZSS
  • 8-9.07 – zajęcia dodatkowe: Kurs instruktora Strzelectwa dynamicznego i bojowego

Zapisy

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. 

Aby zapisać się na kurs należy zapisać się przez formularz oraz wnieść opłatę. 

 

Dane do przelewu

Opłatę za udział w kursie należy wnosić:

GunnFun Bartosz Czerniawski
Malborska 90/43
82-300 Elbląg
MBank 
61 1140 2004 0000 3802 8349 5535
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs instruktorski – Kartuzy

UWAGA! Opłatę za legitymacje wnosimy po zakończeniu kursu, na konto PZSS. Uczestnicy otrzymają stosowną informacje, kiedy i na jaki rachunek należy wnieść opłatę.

Więcej informacji

Jeżeli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu:

Tel: 503086468
e-mail: kurs@pass.org.pl

Program kursu

Część temat Liczba godzin
Ogólna Anatomia 4
Ogólna Antropologia 4
Ogólna Biochemia 4
Ogólna Biomechanika 4
Ogólna Fizjologia 4
Ogólna Medycyna sportowa, doping w sporcie 4
Ogólna Pedagogika 8
Ogólna Psychologia i odnowa psychologiczna 10
Ogólna Żywienie sportowca 6
Ogólna Socjologia 2
Ogólna Teoria Sportu 8
Ogólna Teoria treningu sportowego 8
Ogólna Fizjologia wysiłku sportowego 4
Ogólna Odnowa biologiczna 4
Ogólna Organizacja i zarządzanie 2
Ogólna Zarządzanie Klubem sportowym 2
Ogólna Nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach 2
Specjalistyczna Nauka o broni i amunicji 4
Specjalistyczna Budowa i wyposażenie strzelnic  2
Specjalistyczna Techniczne środki wspierania w prowadzeniu szkolenia 4
Specjalistyczna Prowadzenie dokumentacji w strzelectwie  4
Specjalistyczna Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego. Organizacja procesu szkolenia  4
Specjalistyczna Planowanie szkolenia sportowego 4
Specjalistyczna Kontrola procesu szkolenia  4
Specjalistyczna Przygotowanie taktyczne w strzelectwie sportowym 2
Specjalistyczna Organizacja zgrupowań sportowych 2
Specjalistyczna Przygotowanie techniczne zawodnika 3
Specjalistyczna Metodyka nauczania 2
Specjalistyczna Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich 5
Specjalistyczna Strzelania kontrolne konkurencji 3
Specjalistyczna Historia strzelectwa sportowego 2
Specjalistyczna Ogranizacja strzelectwa sportowego 4
Specjalistyczna Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich 4
Specjalistyczna Przygotowanie techniczne zawodnika 3
Specjalistyczna Metodyka nauczania 2
Specjalistyczna Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich 5
Specjalistyczna Strzelania kontrolne konkurencji 3
Specjalistyczna Przygotowanie pedagogiczne instruktora 4
Specjalistyczna Pierwsza pomoc   4
Specjalistyczna Organizacja zawodów strzeleckich  8
Specjalistyczna Przepisy i regulaminy strzelań 6
Specjalistyczna Przygotowanie psychiczne 6
Specjalistyczna Przygotowanie sprawnościowe  6
Specjalistyczna Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach  4
Specjalistyczna Egzamin 2