W dniu 25.08.2021 odbędzie się egzamin kompetencyjny IPSC uprawniający do stania się członkiem IPSC Polska.
Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS.

Wyposażenie
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicją minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku.
Na miejscu również będzie możliwość skorzystania z broni organizatora.

Cena
Opłata za strzelnicę 100 zł
Udostępnienie broni z amunicją na egzamin kompetencyjny 100 zł

Miejsce:
Strzelnica Tarcza
Źródło Marii 45a, 81-573 Gdynia

Zgłoszenia
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza

Opłaty należy opłacić przelewem:
GunnFun Bartosz Czerniawski
MBank 05 1140 2004 0000 3402 7607 3814
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs sędziowski Gdynia
Kurs sędziego strzelectwa dynamicznego

W tym samym czasie odbywa się kurs (link w nazwie kursu):
kurs sędziego strzelectwa dynamicznego
kurs prowadzącego strzelanie
kurs sędziego strzelectwa sportowego

Bliższych informacji udziela:
Bartosz Czerniawski 503086468
e-mail: kurs@pass.org.pl