fbpx

IS Poznań 2024

Miejsce Kursu

Sala wykładowa na terenie Poznania. Zajęcia praktyczne na strzelnicy.
Dokładny adres podamy bliżej terminu kursu.

Harmonogram zjazdów​

1. 17-18.02.2024
2. 24-25.02.2024
3. 2-3.03.2024
4. 16-17.03.2024
5. 23-24.03.2024
6. 6-7.04.2024
7. 13-14.04.2024
8. 27-27.04.2024 – egzamin
9. 11-12.05.2024  – zjazd rezerwowy gdyby któreś z zajęć się nie odbyły z powodów losowych.

Moduły dodatkowe:
18 – 19.04.2024 / 24 – 25.04.2024 – Instruktor strzelań bojowych / Instruktor strzelań dynamicznych

Staramy się by powyższy harmonogram był ostateczny, jednak z uwagi na sytuacje losowe zastrzegamy sobie prawo do jego modyfikacji.