fbpx

Czy ten kurs instruktorski to „ten prawdziwy”?

Po deregulacji zawodu instruktora sportu i likwidacji kursów instruktorskich akredytowanych przez Ministerstwo Sportu nie ma jednolitych wymogów dotyczących uprawnień instruktora. W praktyce każdy podmiot może opracować sobie dowolnie wymyślony program kursu, realizować i wydawać zaświadczenia o jego ukończeniu. Jedynym kursem, który jest w jakikolwiek sposób standaryzowany i regulowany jest kurs instruktorów sportu strzeleckiego PZSS i zastępuje on dawne uprawnienia wydawane przez Ministerstwo Sportu. Wszystkie kursy instruktorskie, które prowadzimy opierają się o zatwierdzony przez PZSS program, a to oznacza, że legitymację i uprawnienia wydaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego.