Część ogólną prowadzą osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym w danej dziedzinie. Część specjalistyczną prowadzą wyłącznie trenerzy strzelectwa sportowego z co najmniej 2 klasą trenerską.
Po rozpoczęciu kursu lista uczestników jest wysyłana do PZSS. Po 2 zjeździe dopisanie się do kursu nie jest już możliwe.
Staramy się, by ilość osób na kursie sędziowskim lub prowadzącego strzelanie nie przekraczała 30 osób. Przy większej ilości było by bardzo ciężko dobrze przeprowadzić takie szkolenie.
Uważamy, że tak duża dawka wiedzy przekazana w jeden dzień będzie trudna do zapamiętania. Naszym zdaniem lepiej jest podzielić kurs na dwa dni tak by wiedza miała możliwość ułożyć się w głowie.
Tak. Patent jest wymagany dopiero w momencie wydawania legitymacji przez PZSS. Można przystąpić do kursu nie posiadając jeszcze patentu strzeleckiego.
Kurs PZSS jest następcą dawnych kursów instruktorskich nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu. Po deregulacji zawodów każdy może opracować program i nazwać to kursem instruktorskim, a następnie wydać zaświadczenie. Kurs, który realizujemy jest akredytowany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i to Związek wydaje legitymacje. Legitymacja PZSS daje gwarancje uznawania przez WPA oraz umożliwia uzyskanie licencji trenerskiej PZSS.